Online User مباحث پایگاه داده ها - وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44
X
تبلیغات
رایتل

وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44

اللَّهُم کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیه و علی آبائِه، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَه، وَلِیّاً وَ حَافِظاً و قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْنا، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعا وَ تُمَتعَهُ فیها طَویلا" - خدایا، ولىّ‏ ات، حضرت حجّت بن الحسن، که درود تو بر او و بر پدرانش باد؛ در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، ساکن زمین گردانیده و مدّت زمان طولانى در آن بهره مند سازی

مباحث پایگاه داده ها

دانشجویان عزیز و محترم می توانند مباحث فصل اول ، دوم ، سوم و چهارم پایگاه داده ها را از لینک های زیر دریافت کنند

فصل اول پایگاه داده ها           فصل دوم پایگاه داده ها

فصل سوم پایگاه داده ها           فصل چهارم پایگاه داده ها     


فصول پنجم و ششم پایگاه داده ها


نایت اسکینآزمون درس پایگاه داده فصول 2و3  
آموزشکده ی دخترانه فاطمةالزهرای مراغه      مورخه : 20/1/93

                                                                      

1ـ کدام مورد درباره نوع موجودیت ضعیف صحیح است؟
   الف-  فاقد نام و معنای مشخص است.    
  
ب- وجودش به یک ارتباط وابسته است
.
   ج- وجودش به یک نوع موجودیت دیگر وابسته است.  
 
  د- فاقد صفت شناسایی است
.
2ـ کدامیک از موارد زیر از خصوصیات دید ادراکی محسوب می‌شود؟
   الف-  این دید جامع است، دربرگیرنده تمام نیازهای کاربران محیط عملیاتی است. 
   ب- دید کاربر خاص است نسبت به داده‌های ذخیره شده در پایگاه داده
.
   ج- این دید در سطح منطقی و گاه مجازی پایگاه داده‌ها مطرح است.      د- این دید جزئی است.
3ـ کدامیک از گزینه‌های زیر درست است؟
   الف-  زبان رویه‌ای حالت توصیفی دارد و زبان نارویه‌ای حالت دستوری
    ب- زبان رویه‌ای حالت دستوری دارد و زبان نارویه‌ای حالت توصیفی.
   ج- هر دو زبان رویه‌ای و نارویه‌ای حالت دستوری دارد.                      
  
د- هر دو زبان رویه‌ای و نارویه‌ای حالت توصیفی دارد
.
4- اگر n درجه رابطه و m تعداد میدان های آن باشد آن گاه همواره :
   الف-           n ≥ m ب-          m ≥ n ج-         m=n د - m > n     
5-سیستم مدیریت پایگاه داده ها در چه محیطی عمل می کند(اجرا می شود)؟
   الف- سیستم عامل    ب- سخت افزار    ج- برنامه های کاربردی    د- رویه های ذخیره شده
6-صفت پیچیده به چه نوع صفتی گفته میشود؟
   الف-  ساده تک مقداری   ب- ساده چند مقداری   ج- مرکب چند مقداری    د- مرکب تک مقداری
7-اگر یک صفت در چند نوع موجودیت مشترک باشد آن را به عنوان یک ... منظور میکنیم.
   الف-  موجودیت    ب- صفت  ج- موجودیت ضعیف     د- ارتباط
8- دید طراح پایگاه داده است نسبت به داده های ذخیره شدنی در پایگاه داده ها:
   الف-  دید خارجی   ب- دید داخلی   ج- دید ادراکی    د- دید تراکنشی
9- کدام گزینه در مورد دیکشنری داده ها نادرست است؟
   الف-  به دیکشنری داده ها کاتالوگ نیز گفته میشود.            
 
ب- دیکشنری داده ها جزئی از خود سیستم است
.
   ج- محتوای دیکشنری داده ها از دید کاربر سطح خارجی پنهان نیست و کاربر خارجی میتواند از محتوای کاتالوگ خبردار شود.
   د- از دیکشنری داده ها گاه برای مستندسازی فرآیند طراحی پایگاه داده نیز استفاده میشود.
10- صفتی که در پدیده وجود ندارد ولی در صورت لزوم میتوان آن را به دست اورد؟
   الف – ساده     ب - چندمقداری     ج – مرکب     د- مشتق
11- به تعدادشرکت کنندگان دریک نوع ارتباط را ... میگویند.
   الف- درجه      ب- ماهیت     ج- صفت    د- چندی
12- صفتی که مقدارش درپایگاه داده ذخیره شده باشدچه صفتی است؟
   الف- مشتق    ب- واقعی    ج- مبنا          د- گزینه2و3
13-کدام یک از گزینه های زیر صفت چند مقداری نیست؟
   الف- شماره تلفن دانشکده
    ب-کد ملی دانشجو      
   ج-آدرس محل سکونت دانشجو         
 
  د-عنوان مدرک استاد

…... -14  دید کاربر خاص است نسبت به داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها.
   الف- دید خارجی      ب- دید ادراکی    ج- دید داخلی     د- دید سیستم
15- کدامیک از موارد زیر از انواع مدل های داده ای بشمار نمی روند؟
   الف- سیستم شبکه ای     ب- سیستم رابطه ای                
 
ج- سیستم مدیریتی          
 
د- سیستم سلسله مراتبی

16- مدل سازی داده یعنی ...
   الف- ذخیره سازی و پشتیبان گیری داده است    ب- نحوه ی بازیابی داده است
   ج- نحوه ی سازماندهی داده ها است      
 
د- نحوه ی تعریف کلیدهای رابطه است
17- کدام گزینه در باره ی رابطه نادرست است؟
   الف-  رابطه تاپل تکراری ندارد   
 
ب- صفات رابطه نظم مکانی ندارند
.
   ج- صفات رابطه تک مقداری هستند  
   
د- تاپل‌های رابطه دارای نظم خاصی هستند
18- کدام گزینه صحیح میباشد؟
   الف- تاپل در مفهوم رابطه ای معادل است با ستون در جدول.    ب-دامنه(میدان) در مفهوم رابطه ای معادل است باجدول.
   ج-درجه در مفهوم رابطه ای معادل است با تعداد ستونهای جدول.  
د- رابطه در مفهوم رابطه ای معادل است با مجموع ستون های جدول
.
19-  DDLو DMLو DCL به ترتیب از راست به چپ در سیستم مدیریت پایگاه داده به چه معنا میباشد ؟
   الف-  تعریف داده- ایجاد و دستکاری داده- کنترل داده   
  ب- تعریف داده-  کنترل داده -ایجاد و دستکاری داده

  ج- ایجاد و دستکاری داده - تعریف داده - کنترل داده  
  
د- ایجاد و ویرایش داده - کنترل داده - تعریف داده
20- هر جدول می تواند نشان دهنده ی یک......باشد.
   الف- رابطه        ب- موجودیت         ج- مجموعه         د-فایل
21- قاعده جامعیت ارجاعی را کدام کلید تامین میکند ؟
   الف- کلید اصلی       ب-خارجی       ج- ابَر کلید       د- کلید کاندید
22-..........  عامل ارجاع از یک رابطه به رابطه ای دیگر است .
   الف- ابَر کلید      ب- کلید کاندید       ج- کلید اصلی       د-کلید خارجی
23- کدامیک جزء زبان داده فرعی نمیباشد؟
   الف-          HL ب -           DDL ج – DML         د- DCL
24- ارتباط یک موجودیت عام با موجودیت خاص خود از ویژگی ....  است.
   الف- صفت مرکب       ب – صفت ارث بری         ج- صفت مشتق    د- صفت null
25- کدام گزینه نادرست است ؟
   الف- افزونگی ممکن است منجر به بروز ناسازگاری در داده ها شود.
   ب- درصورت وجود افزونگی عملیات بروز رسانی می تواند منجر به اضافه کاری (Overhead) شود .
   ج- افزونگی باعث کاهش سرعت در بازیابی داده ها می شود.    د- هیچکدام
26- تعریف زیر مربوط به چه کلیدی است؟
"
صفتی است دریک رابطه که در رابطه دیگرکلید اصلی است وبرای برقراری ارتباط بین دورابطه استفاده میشود"
   الف)کلیدخارجی         ب)ابرکلید        ج)کلید کاندید      د)کلید اصلی
27- حداقل و حداکثر درجه ی یک موجودیت بترتیب برابر است با:
    الف- 2تا 4         ب- 1 تا 4          ج- 2 تا 6         د- گزینه ی الف و ج
28-انجام محاسبات ریاضی و آماری از ویژگیهای ... است.
   الف- DML        ب- HL          ج- DDL           د- DCL
29-کدام یک نیازهای اطلاعاتی و پردازشی کاربران را جمع آوری و مستندسازی می کند؟
   الف- طراحان سیستم           ب- تحلیل گران سیستم         ج- برنامه نویسان سیستم                 د- مدیران سیستم
30-کدام کلید می تواند در یک رابطه مقدار تکراری داشته باشد؟
    الف- کلید کاندید          ب- کلید خارجی        ج- کلید اصلی        د- ابَر کلید
31- تراکنشی که دارای خاصیت ASID   باشد چه چیز پایگاه را تضمین می کند؟
   الف- امنیت و جامعیت        ب-انزوا و یکپارچگی   
 
   ج- پایائی و انزوا و یکپارچگی و همخوانی              د- هیچکدام
32- کدام گزینه لغت نامه ی پایگاه داده را به شکل بهتری توصیف میکند؟
الف- لغت نامه جزء کاتالوگ سیستم است و مرجعی برای نام داده ها میباشد
ب- مرجعی برای ایجاد یکنواختی و هماهنگی در نام داده ها و معنای آنها میباشد
ج-  لغت نامه جزء کاتالوگ سیستم است و تمامی اسامی استفاده شده در سیستم و معنای آنها را در بر میگیرد
د- از وارد کردن دو نام با دو معنا
(homonym) و یا دو نام برای یک مفهوم (synonym) جلوگیری میکند و نامهای موجود در سیستم را کنترل میکند
33- کدام مدل داده ای زیر مبنای ریاضی دارد؟
    الف- رابطه ای       ب- شبکه ای        ج- سلسله مراتبی       د- شیء گرایی
34- کدامیک از اجزای مهم مدل ER نیست؟
    الف- موجودیت          ب- دیاگرام         ج- ارتباط        د- صفت
35- رابطه ای که در آن چند موجودیت با هم موجودیت دیگری را تشکیل دهند را گویند.
    الف- رابطه ای ارث بری     ب- رابطه ی تجمعی    ج- رابطه ی صفت مرکب     د- هرسه مورد
36-  در ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط 1: n اﮔﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺳﻤﺖ nاﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ، n ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ... است
    الف- وابسته     ب- مشتق     ج- مستقل      د- مرکب       
37-حرکت پیمایشی بین رکوردها از ویژگی کدام مدل داده ای زیر است؟
    الف- سلسله مراتبی     ب- درختی    ج- شبکه ای      د- گزینه های 1و 2
38- کدام خاصیت تراکنش می گوید "یا همه ی دستورات تراکنش اجرا میشوند و یا هیچ کدام "
    الف- یکپارچگی       ب- انزوا      ج- همخوانی    د- پایایی
39- "هر گونه تغییر در لایه ی ادراکی (منطقی) از دید کاربران پنهان است" این یعنی .....
    الف- استقلال فیزکی داده     
  
ب- استقلال سطح خارجی داده     
   
ج- استقلال داده های مانا     
  
د- استقلال منطقی داده
40- کدامیک جزء کاربران نهایی (End  Users) پایگاه داده است؟
    الف- کاربران  اتفاقی
   
ب- کاربران طراح و برنامه نویس 
    
ج- کاربران  پارامتری        
     
د- گزینه های 1و 3