Online User نمونه سوالات تشریحی نظارت بالینی فرهنگیان قسمت دوم - وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44
X
تبلیغات
رایتل

وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44

اللَّهُم کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیه و علی آبائِه، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَه، وَلِیّاً وَ حَافِظاً و قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْنا، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعا وَ تُمَتعَهُ فیها طَویلا" - خدایا، ولىّ‏ ات، حضرت حجّت بن الحسن، که درود تو بر او و بر پدرانش باد؛ در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، ساکن زمین گردانیده و مدّت زمان طولانى در آن بهره مند سازی

نمونه سوالات تشریحی نظارت بالینی فرهنگیان قسمت دوم

1- حیطه ی عملکرد نظارت وراهنمایی آموزشی را شرح دهید؟شامل کلیه عناصری که فرایند تدریس ویادگیری را در برمیگیرد.اینکه درنظام های آموزشی این مهم تا چه حد جا افتاده وتاچه میزان کاربرد یافته است.به ادراک وتلقی مسئولان آموزش وپرورش از اهمیت نظارت وراهنمایی وهمچنین مهارت وشایستگی راهنمایان آموزشی که مسئولیت کار با معلمان را بر عهده دارندبستگی دارد.

نایت اسکین

 

 2- تفاوت بین نظارت وراهنمایی آموزشی ومدیریت آموزشی رابنویسید؟در نظام آموزشی مدیرمدرسه با فراهم آوردن شرایط وامکانات لازم وایجادجومطلوب به طور غیرمستقیم به راهنمایی آموزشی ومعلم وپیشبرد کارشان کمک میکند. وظیفه مدیرمدرسه کل حیطه وظایف کارکنان آموزشی از جمله راهنمایی آموزشی را دربرمیگیرد-اما درحالی که وظیفه راهنمای آموزشی اصلاح فرایند آموزش ویادگیری است.

 

3- نظارت وراهنمایی آموزشی مبتی بربازرسی ازمدارس وکلاس درس چه نتایجی وتبعاتی رابه دنبال دارد؟ بازرسی موجب پرورش ونگرانی در معلمان وعدم اطمینان آنان نسبت به راهنمای آموزشی میشود.هنگامی که راهنمای آموزشی به مدرسه قدم می گذارد ناگهان سرعت این خبربه همه جامی رسدوهر کدام از کارکنان حالت ووضعیت کاملا متفاوت با وضعیت چند لحظه ی پیش به خود می گیرند تا بتوانند رضایت خاطرراهنمای آموزشی را فراهم سازد.این نوع نظارت نه تنها به بهبودوضع آموزشی کمک نمی کند بلکه باعث امکان کاهش ویا  رفع مشکلات آموزشی ای که سالهای متمادی به عنوان موانع آموزشی مطرح بوده  موجب آزار کارکنان شده است را ازبین میبرد.

 

4- نظارت وراهنمایی آموزشی مبتنی برامرونهی (شیوه آمرانه یا مستبدانه)چه پیامدهایی رابه دنبال دارد؟شیوه مبتنی برامرونهی یا آمرانه موجب دلسردی ونامیدی میشود.زیرا اصلاح وپیشرفت کارمعلم ونوآوری وکارائی واثربخشی امکان پذیرنمی شودبلکه موجب پیدایی مکانیزمهایی دفاعی  گوناگون در معلمان ،ازبین رفتن تفکر ونوآوری واعتمادبنفس آنان ونیزباعث بدبینی شان به کارشان می شود.

 

5- نظارت وراهنمایی آموزشی مبتنی برشیوه های آزادمنشانه به چه نتایجی منجرمیشود؟ نتایج این تحقیقات نشان داده است که دراکثر سازمان ها وموسسات استفاده ازاین روش ها موجب ارتقا سطح باز دهی شده است.بدیت ترتیب می توان گفت اتخاذ روش های آزاد منشانه در امرنظارت وراهنمایی آموزشی روشی که براساس همکاری حرفه ای ومشارکت  وهمفکری گروهی برای رسیدن به هدف های آموزشی استوار است.باعث میشودمعلمان مسئولیت پذیرشوند،به کارشان بیشترعلاقه مند گردندوبیشتر احساس رضایت کنندوسرانجام اینکه میزان کارائی وبازدهی شان افزایش یابد.نظارت مبنتی موجب عدم شکوفایی استعدادها،خلاقیت هاواعتمادبه نفس می شودودر مجموع موجب یکسانی در آموزش میشود به کوششی در جهت خودکاوی معلم وحرفه ای شدن اوبه منظورتنوع  وتعالی او در تدریس میشود.

 

6-به اعتقادصاحبنظران ،نظارت وراهنمایی آموزشی شامل چه نوع فعالیتهایی است وازچه افرادی درمدرسه ؛منطقه وخود آموزش وپرورش برای نظارت استفاده میشود؟ شامل همه فعالیتهای مربوط به اصلاح آموزش، آموزش ضمن خدمت توسعه برنامه ریزی درسی نیز بالابردن روحیه ی معلمان و افزایش روابط انسانی رادر برمی گیرد.بدین ترتیب ملاحظه میشودکه فقطبه جنبه های ساختاری اصلاح فرایند توجه ندارد بلکه جنبه انسانی روحیه، رضایت انگیزه ،ارتقاشغلی وپیشرفت حرفه ای معلمان رانیزدرنظر بگیرد-افراذیل از راهنمایان آموزشی قملدادمیشود:ازجمله مدیران مدرسه معاونین آموزشی مدارس، معلمان راهنما،مشاوران آموزشی،روسا ومعاونین نواحی آموزش وپرورش،هماهنگ کننده های برنامه های آموزشی ومتخصصان تعلیم وتربیت-

 

7-هدف ازنظارت وراهنمایی آموزشی درمدارس چیست؟بایافتن راه حلهای مناسب  وضع آموزشی، کاهش ویا رفع مشکلات آموزشی مدرسه،توسعه برنامه ریزی درسی نیز بالابردن روحیه ی معلمان و افزایش روابط انسانی،ارتقا ءشغلی وپیشرفت حرفه ای معلمان، اصلاح وپیشرفت کارمعلم و نوآوری وکارائی واثربخشی رابهبودمی بخشد.

 

8- نظارت درسازمانهای غیرآموزشی بانظارت درآموزش وپرورش چه تفاوتهایی دارد؟ مفهومش در سازمانهای اداری،بازرگانی،وصنعتی،به فرایندکنترل کمیت وکیفیت تولیدات وخدمات وبازدهی نیروی انسانی اشاره دارد.ازوظایف اصلی مدیران محسوب میشود.دراین گونه محیط های غیرآموزشی،کنترل فرایندکاریاعملیات سازمان بیشترماهیت مکانیکی داردودراکثراوقات نیازبه روابط وتعاملات انسانی واجتماعی اعضا ندارد.درحالی نظارت وراهنمایی درمدارس مبتنی برهمکاری حرفه ای کارکنان آموزشی وبرای اصلاح فرایندتدریس ویادگیری طراحی می شدکه ماهیتی کنترل کننده نداردوهدف آن نه قضاوت  ودرصورتی که شایستگی معلمان ونه کنترل کارآنان است.بلکه همکاری باآنان برای اصلاح آموزشی است.

  

9- نظارت وراهنمایی آموزشی معادل چه مفاهیمی درآموزش وپرورش به کاررفته است که عمدتا" اشتباه است؟بازرسی کنترل ارزیابی- ارزشیابی- ارزیابیرعملکرد-نمره گذاری وطبقه بندی کردن-نظارت وسرپرستی-ارزشیابی شایستگی نظارت وارزشیابی با کنترل وارزشیابی که کم وبیش برای بیان نظارت آموزشی در مدرسه بکار رفته است.

 

10-وجه مشترک مدارس موفق چیست؟دارای نظام آموزشی معتبرهستندکه در ضمن توجه به هدفهای آموزشی مدرسه،هدفهای فردی معلمان دررشدوپیشرفت حرفه ای آنان رانیز در نظرمیگیرد.عملکرددرست مدرسه ودستیابی به نتایج قابل قبول نشان دهنده هماهنگی اجزای مدرسه واثربخشی عملکردراهنمای آموزشی است.

 

11- چرانظارت وراهنمایی آموزشی درهمه مدارس به یک اندازه ومنطبق بایک مفهوم بکارنمی رود؟دربرخی ازمدارس نظارت وراهنمایی آموزشی اعمال نمی شود،دربرخی دیگربه طور نامحسوس وغیر موثر صورت میگیرد،درحالی که برخی دیگرازمدارس تحت نظارت وبسیارشدیدقراردارند.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 ساعت 21:03 | نویسنده: Arj44 | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.